top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัทดาชทรานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545

ตั้งแต่นั้นมา เราได้พัฒนาและขยายบริษัทเราจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าทางรถไปยังทั่วประเทศไทย

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า18ปี เราให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของทุกบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านระบบการจัดส่งและบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ลูกค้าทุกท่าน

 

เราเชื่อมั่นว่าบุคลากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และทรัพยากรตามมาตรฐานสากลของเรา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัท

คุณกิตติพงค์ เศวตกิติธรรม

คุณเศวต เศวตกิติธรรม

คุณดารณี วัธนเวคิน

คุณนาโอฮิโระ ดาเตะ

ประธาน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

bottom of page